સુરત પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ માં ડાયરેક્ટ એજન્ટની ભરતી ૨૦૨૧

 🔶 સુરત પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ માં ડાયરેક્ટ એજન્ટ ની ભરતી… ◾સુરત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ડાયરેક્ટ એજન્ટની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ… 🛑 સુરત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા તાજેતમાંજ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં ડાયરેક્ટ એજન્ટ ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. તો રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તેના માટે અરજી કરી શકે છે. […]

Continue Reading

વડોદરા મુન્સિપલ કોર્પોરેશન (VMC) માં ભરતી ૨૦૨૧…

 ◾વડોદરા મ્યુનસિપલ કોર્પોરેશન (vmc) માં વિવિધ જગ્યા પર ભરતી… 🔶 વડોદરા મયુન્સિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તાજેરમાંજ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.તેમાં વિવિધ જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.તો રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતી પ્રક્રિયા માં ભાગ લઈ શકે છે. ✴️ વી.એમ.સી દ્વારા અલગ અલગ જગ્યા પર અપ્રેન્ટિસ માટે ભરતી કરવા જઈ રહી છે.તો […]

Continue Reading

બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ (બી.એસ.એફ) માં ગ્રુપ બી અને સી ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી ૨૦૨૧..

 ◾બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ (બી.એસ.એફ) માં ગ્રુપ બી અને સી ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ… ➡️ B.S.F દ્વારા તાજેતમાંજ વિવિધ જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.તો રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતી પર ફોર્મ ભરી શકે છે. 🔹આ ભરતી પ્રક્રિયામાં વિવિધ જગ્યાઓ જેવી કે આસિસ્ટન્ટ એરક્રાફ્ટ મિકેનિક (ASI), આસિસ્ટન્ટ રેડિયો મી […]

Continue Reading

જી.એસ.આર.ટી.સી (GSRTC) હિંમતનગર માં ટ્રેડ અપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી…

▶️ જી.એસ.આર.ટી.સી (GSRTC) હિંમતનગર માં ટ્રેડ અપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી… ◾ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC) દ્વારા હિંમતનગર માં અલગ અલગ અપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તો રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ જગ્યા પર અરજી કરી શકે છે. ➡️ આ ભરતી માટે ની વધુ માહિતી જેવી કે ફોર્મ કઈ રીતે […]

Continue Reading

રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન (RTE) ગુજરાત એડમિશન ૨૦૨૧…

 🔶 ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણનો અધિકાર (RTE) વિકસાવવામાં આવ્યો છે.જેમાં ગરીબ પરિવારના બાળકો શાળાઓ અને કોલેજની ફી ચૂકવી શકતા નથી તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક તકો પ્રદાન કરે છે.  ◾ આજે આ લેખ હેઠળ, અમે દરેકને વર્ષ 2020 અને 2021 ના ​​આર.ટી.ઇ. ગુજરાત પ્રવેશના અધિકાર વિશેની મહત્ત્વની વિગતો શેર કરીશું.  ◽આ લેખમાં, અમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ […]

Continue Reading

ધી મહેસાણા અર્બન કો.ઓપ.બેંકમાં ક્લાર્કની જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત…

◾ધી મહેસાણા અર્બન કો.ઓપ.બેંકમાં ક્લાર્કની જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત… ◽ધી મહેસાણા અર્બન કો. ઓપેરેટિવ બેન્ક દ્વારા ભરતી ૨૦૨૧ ➡️ મહેસાણા અર્બન કો. ઓપેરેટિવ બેન્ક દ્વારા તાજેતરમાંજ ભરતી માટેની નોટીફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.તો રસપ્રદ ઉમેદવારો આ પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકે છે. ▶️ આ ભરતી માટે ઉમેદવારને ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું, અરજી ફી, શૈક્ષણિક લાયકાત, […]

Continue Reading

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અપ્રેન્ટીસ ની જગ્યા પર ભરતી…

🔶 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC) દ્વારા ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. ◾ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આઇટીઆઇ (iti) પાસ ઉમેદવારો માટે અપ્રેન્ટસની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે.તો રસપ્રદ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. ➡️ આ ભરતી માટે ઉમેદવારને ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું, અરજી કેમ કરવી,અરજી ફી, શૈક્ષણીક લાયકાત, વય મર્યાદા, […]

Continue Reading

ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ગુજરાત રાજ્યમાં ભરતી ૨૦૨૧….

🔶 ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ગુજરાત રાજ્યમાં ભરતી… ✴️ NPCIL દ્વારા ગુજરાત રાજ્યમાં અલગ અલગ જગ્યા પર ભરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો રસપ્રદ ઉમેદવારો આ પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકે છે. 🛑 આ ભરતી માટે ઉમેદવારને ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું,જગ્યાનું નામ,કુલ જગ્યા,અરજી ફી, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, છેલ્લી તારીખ વગેરે […]

Continue Reading

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ ભરતી ૨૦૨૧…

🔶 ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ ભરતી ૨૦૨૧… ✴️ નાવિક અને યાંત્રિક વિભાગ માં ૩૫૦ જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. ➡️ ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા નાવિક અને યાંત્રિક વિભાગ માં ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. તો રસપ્રદ ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. 🛑 આ ભરતી માટે ઉમેદવાર ને અરજી કેમ કરવી,વય મર્યાદા,પગાર ધોરણ,છેલ્લી […]

Continue Reading

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નવી ભરતી…

🔶 સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.અલગ અલગ જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે. ✴️ SBI દ્વારા ૪૫૨ જગ્યા પર ભરતી નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે તો રસપ્રદ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.આ ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત,વય મર્યાદા,અરજી ફી, અરજી કેમ કરવી, છેલ્લી તારીખ વગેરે વિશે નીચે માહિતી આપવામાં આવી છે. […]

Continue Reading