ધોરણ -૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું રિઝલ્ટ જાહેર…

 ◾ધોરણ – ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું રિઝલ્ટ જાહેર… ✴️ ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૮:૦૦ વાગ્યે બોર્ડ ની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. ➡️ આજે સેન્ટ્રલ બોર્ડનું રીજલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ગુજરાત સ્ટેટ એજ્યુકેશન બોર્ડ (GSEB) દ્વારા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓનું રિઝલ્ટ તારીખ ૩૧/૦૭ ના રોજ જાહેર થશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. 📌 શાળાઓ રિઝલ્ટ […]

Continue Reading

Indian Airforce Requirement 2021 Apply MTS & Other Vacancies

📌 ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા ભરતી ૨૦૨૧… ✴️ ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા નવી ભરતી જાહેર મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS) અને અન્ય વિવિધ જગ્યા પર થશે ભરતી…  ◾ઇન્ડિયન એરફોર્સ ભરતી ૨૦૨૧ : ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા તાજેતમાંજ નવું નોટીફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જેમાં મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ અને વિવિધ જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે. 🛑 ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા ગ્રુપ […]

Continue Reading

Quiz Night – 01 Special For Government Jobs…

 📌 આવનારી ભરતી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી ટેસ્ટ…  ➡️ અન એકેડમી અને એન્જલ એકેડમી ના ખાસ મટીરીયલ માંથી તૈયાર કરેલ એકમાત્ર ક્વિઝ… 🔶 પોલીસ કોન્સટેબલ,તલાટી મંત્રી,બિન સચિવાલય ક્લાર્ક,ગ્રામ સેવક વગેરે જેવી પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી…  🔥વિષય : જનરલ નૉલેજ, બંધારણ, કાયદો, રીજનિંગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ વગેરે વિષયોને આવરી લેતી એકમાત્ર ટેસ્ટ…  ✴️ ટોટલ પ્રશ્નો […]

Continue Reading

GSSSB Senior Clarke Callletter Declared 2021…

 ◾ગુજરાત ગોણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા સિનિયર ક્લાર્કના કોલ લેટર જાહેર… 🔶 ગુજરાત ગોણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા તાજેતમાંજ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં તાજેતરમાં લેવાનાર સિનિયર ક્લાર્ક ની એક્ઝામ ના કોલ લેટર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ➡️ જગ્યાનું નામ : સિનિયર ક્લાર્ક  ➡️ જાહેરાત નંબર : ૧૮૫/૨૦૧૯-૨૦  ➡️ પરિક્ષા તારીખ : […]

Continue Reading

પાવરગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા અપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી જાહેર ૨૦૨૧…

 ◾પાવરગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા અપ્રેન્ટિસ ની વિવિધ જગ્યા પર ભરતી જાહેર… 🛑 પાવરગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (PGCIL) દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં કુલ ૧૧૧૦ જગ્યા પર ભરતી કરવાનુ આયોજન કર્યું છે. તો રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ જગ્યા પર અરજી કરી શકે છે.   💠 વડોદરા ની આસપાસ રહેતા ઉમેદવારો માટે આ જગ્યા પર કામ કરવાની સુવર્ણ તક […]

Continue Reading

BMC Recruitment for 55 Sr. Clerk, Executive Engineer, Technical Assistant, Sanitary Sub Inspector & Others Posts 2021 (OJAS)

 🛑 ભાવનગર મુન્સીપલ કોર્પોરેશન (BMC) દ્વારા સિનિયર કલાર્ક, એક્જીક્યુટિવ એન્જિનિયર ,ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ, સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને અન્ય જગ્યા પર ભરતી… 🔶 ભાવનગર મુન્સીપલ કોર્પોરેશન (BMC) દ્વારા તાજેતમાંજ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઉપર દર્શાવેલ જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 💠 આ ભરતી માટેની વધારે માહિતી જેવીકે શૈક્ષણિક લાયકાત,વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ,ફોર્મ […]

Continue Reading

SSC GD Constable Requirements For 25271 Posts 2021…

 ◾સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC) દ્વારા કોન્સ્ટેબલ (GD) ની ભરતી જાહેર… 🛑 સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC)  દ્વારા તાજેતમાંજ નવું નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જેમાં કોન્સ્ટેબલ ની કુલ ૨૫૨૭૧ જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.  ▶️ સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન (SSC) દ્વારા આર્મડ પોલીસ ફોર્સ (CAPFs),NIA,SSF and RIFELMEN (GD) વગેરે વિભાગ પર ભરતી કરવામાં આવશે.  ➡️ […]

Continue Reading

પંચાયત સેવા વર્ગ – ૩ ના વિવિધ સંવર્ગોના ભરતી નિયમો…

 ◾ પંચાયત સેવા વર્ગ – ૩ ના વિવિધ સંવર્ગોના ભરતી નિયમો… 🛑 પંચાયત વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવતી વિવિધ ભરતી માટે ના નિયમો પંચાયત વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. 🔶 આવનારા સમયમાં જે ભરતી બહાર પાડવામાં આવશે તેના માટે શૈક્ષણિક લાયકાત શું હશે ?, વય મર્યાદા શું હશે? વગેરે વિશે પંચાયત વિભાગ દ્વારા ઓફિસિયલ પરિપત્ર બહાર […]

Continue Reading

GPSC New Requirements For 439 Posts 2021….

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા ભરતી ૨૦૨૧… ➡️ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં એકાઉન્ટ ઓફિસર, એકજુક્યુટીવ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર (સિવિલ,મિકેનિકલ,ઇલેક્ટ્રિકલ) & અન્ય પોસ્ટ્સ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, તો રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે અરજી કરી શકે છે. ◾ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા તાજેતમાંજ […]

Continue Reading

IBPS CRP Clerks Recruitment For 5830 posts 2021…

◾ IBPS કલેરિકલ કેડર ની ૫૮૩૦ જગ્યા પર ભરતી…. 🛑 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ પર્સનલ સિલેકશન (IBPS) દ્વારા કલેરીકલ કેડર ની ૫૮૩૦ જગ્યા પર ભરતી થશે અને ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવાર ૧ ઓગસ્ટ સુધી માં અરજી કરી શકશે… 🔶 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બેન્કિંગ પર્સનલ સિલેકશન (IBPS) દ્વારા મોટી ભરતી પ્રક્રિયા બહાર પાડવામાં આવી છે તો ગ્રેજ્યુએટ થયેલા ઉમેદવારો આ […]

Continue Reading