કન્નૌજ પરફ્યુમ પર્યટન સ્થળ બનશે – apnugujrat.in

Current affairs with GK
કન્નૌજ પરફ્યુમ પર્યટન સ્થળ બનશે – apnugujrat.in

હાલમાં ઉત્તરપ્રદેશ સરકાર દ્વારા કન્નૌજને પરફ્યુમ પર્યટન સ્થળ બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જે 
India’s Perfume City Kannauj
પરફ્યુમ પ્રવાસન સ્થળ – કન્નૌજ : 
➡ ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કન્નૌજને પરફ્યુમ પર્યટન સ્થળ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ ઉપરાંત આ પહેલનો ઉદ્દેશ ₹250 કરોડના પરફ્યુમ બિઝનેસને ₹25,000 કરોડની ઊંચાઈએ લઈ જવાનો છે .
➡ ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય સરકાર ડિસેમ્બરમાં કન્નૌજમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અત્તર મેળાનું આયોજન કરશે. 
➡ કન્નૌજમાં પરફ્યુમ પાર્ક બનાવવાનો પણ નિર્ણય લેવાયો છે જેનો પ્રથમ તબક્કો 15મી નવેમ્બર 2022 સુધીમાં પૂર્ણ થશે, જે જિલ્લામાં સ્થપાઈ રહ્યો છે. 
➡ કન્નૌજનું પરફ્યુમ એ “એક જિલ્લો, એક પ્રોડક્ટ” યોજના હેઠળ આવે છે, તેમજ તેને ભારત સરકારના GI એક્ટ, 1999માં GI ટેગ પણ પ્રાપ્ત છે. 
➡ કન્નૌજને ભારતની અત્તરની રાજધાની તરીકે પણ ઓળખવામાં છે.

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *