ગુજરાતના ઇતિહાસની ક્વિઝ : 2 – Gujarat No Itihas One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ
ગુજરાતના ઇતિહાસની ક્વિઝ : 2 – Gujarat No Itihas One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]


1. ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રીનું નામ શું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી બનાસકાંઠા 2015]
[ A ]  શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
[ B ]  શ્રીમતી વસુબેન ત્રિવેદી
[ C ]  શ્રીમતી સુષ્મા સ્વરાજ
[ D ]  શ્રીમતી સ્મૃતિ ઈરાની

સાચો જવાબ : [ A ]  શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ


2. ગુજરાતની શાળાઓમાં મધ્યાહન ભોજન યોજના કયા મુખ્યમંત્રીએ દાખલ કરી હતી ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા 2017]
[ A ]  માધવસિંહ સોલંકી
[ B ]  અમરસિંહ ચૌધરી
[ C ]  કેશુભાઈ પટેલ
[ D ]  છબીલદાસ મહેતા

સાચો જવાબ : [ A ]  માધવસિંહ સોલંકી


3. ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ સંગ્રામ સમયે અનેક મુખપત્રો પ્રગટ કર્યા, અનેક સંસ્થાઓની રચના કરી તેમજ લોકો દ્વારા તેમને બિરુદ પણ આપવામાં આવ્યા. આ બાબતને અનુલક્ષીને નીચેના જોડકાં જોડો.  [રેવેન્યુ તલાટી 2016]
A) નવજીવન સાપ્તાહિક 1) ઉકાભાઇ પ્રભુદાસ
B) ધ ઈન્ડિયન હોમરૂલ સોસાયટી  2) નરસિંહભાઇ પટેલ
C) પ્રજા હિતવર્ધક સભા 3) મોહનદાસ ગાંધી
D) બોંબ બનાવવાની રીતોની પુસ્તિકા 4) શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા
[ A ]  C-1, A-3, D-4, D-2
[ B ]  B-1, C-2, D-4, A-3
[ C ]  A-3, D-2, C-4, B-1 
[ D ]  D-4, A-1, B-2, C-3

સાચો જવાબ : [ A ]  C-1, A-3, D-4, D-2


4. ભારતના કુલ 562 દેશી રાજ્યોમાં ગુજરાતના કેટલા રાજ્યો હતા ? [રેવેન્યુ તલાટી 2014]
[ A ]  265
[ B ]  165
[ C ]  266
[ D ]  366

સાચો જવાબ : [ D ]  366


5. કોની આગેવાની હેઠળ સન 1951માં ‘મહાગુજરાત સીમા સમિતિ’ની રચના થઈ ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર 2014]
[ A ]  હિંમતલાલ શુક્લ
[ B ]  બ્રહ્મકુમાર ભટ્ટ
[ C ]  જયંતિ દલાલ
[ D ]  સર પુરષોત્તમદાસ

સાચો જવાબ : [ D ]  સર પુરષોત્તમદાસ


6. બ્રિટન શાસન વખતે કચ્છના ચલણી સિક્કા કયા નામે પ્રચલિત હતા ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર, 2017]
[ A ]  ઢબુ
[ B ]  કોરી
[ C ]  નિકલ
[ D ]  પાવલી

સાચો જવાબ : [ B ]  કોરી


7. મહાગુજરાત ચળવળ દરમિયાનની સન 1957ની લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન મહાગુજરાત જનતા પરિષદનું પ્રતીક નીચેનામાંથી કયું રાખવામાં આવ્યું હતું ?  [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર 2014]
[ A ]  ઊંટ
[ B ]  હાથી
[ C ]  કૂકડો
[ D ]  ધ્વજ

સાચો જવાબ : [ C ]  કૂકડો


8. દાંડીકૂચ કયા સત્યાગ્રહનો ભાગ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત 2015]
[ A ]  ચંપારણ સત્યાગ્રહ
[ B ]  બારડોલી સત્યાગ્રહ
[ C ]  ધરાસણા સત્યાગ્રહ
[ D ]  ખેડા સત્યાગ્રહ

સાચો જવાબ : [ C ]  ધરાસણા સત્યાગ્રહ


9. મહાગુજરાત સીમા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા ? [તલાટી કમ મંત્રી બનાસકાંઠા 2015]
[ A ]  પુરુષોત્તમદાસ
[ B ]  ભાઈલાલભાઈ પટેલ
[ C ]  કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ
[ D ]  અમૃતલાલ શેઠ

સાચો જવાબ : [ A ]  પુરુષોત્તમદાસ


10. કોણે દાંડીકૂચને ‘મહાભિનિષ્ક્રમણ’ સાથે સરખાવી છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત, 2017]
[ A ]  સરદાર પટેલ
[ B ]  જવાહરલાલ નહેરુ
[ C ]  લાલબહાદુર શાસ્ત્રી
[ D ]  મહાદેવભાઈ દેસાઈ

સાચો જવાબ : [ D ]  મહાદેવભાઈ દેસાઈ


11. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા મહિલા સુરક્ષા માટે શરૂ કરાયેલ હેલ્પલાઇન નંબર ? [તલાટી કમ મંત્રી બનાસકાંઠા, 2015]
[ A ]  1090
[ B ]  100
[ C ]  181
[ D ]  1098

સાચો જવાબ : [ C ]  181
www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *