નાગાલેંડને 100 વર્ષ બાદ મળ્યું બીજું રેલવે સ્ટેશન – apnugujrat.in

By sahu523684 Sep1,2022
નાગાલેંડને 100 વર્ષ બાદ મળ્યું બીજું રેલવે સ્ટેશન – apnugujrat.in

હાલમાં નાગાલેંડને બીજું રેલવે સ્ટેશન મળ્યું છે, આ અગાઉ તેને 100 વર્ષ પહેલા એક સ્ટેશન મળ્યું હતું. હવે નાગાલેંડમાં કુલ બે રેલવે સ્ટેશન થશે. 
નાગાલેંડનું બીજું રેલવે સ્ટેશન – શોખુવી : 
  • નાગાલેંડના શોખુવી ખાતે 100 વર્ષ બાદ નવું બીજું રેલવે સ્ટેશન મળ્યું છે. – શોખુવી રેલવે સ્ટેશન 
  • શોખુવી રેલવે સ્ટેશનએ પહેલા રેલ્વે સ્ટેશનનો જ એક ભાગ રહેશે. 
  • 1903માં નાગાલેંડનું પ્રથમ  રેલ્વે સ્ટેશન દિમાપુર બન્યું હતું અને હવે 2022માં નાગાલેંડનું બીજું રેલ્વે સ્ટેશન શોખુવી ખાતે બનશે.

નાગાલેંડ : 
  • સ્થાપના : 30 નવેમ્બર, 1963
  • રાજધાની : કોહિમા 
  • મુખ્ય પ્રધાન : નેફિયુ રિયો

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x