ભારતના ઇતિહાસની ક્વિઝ : 1 – Bharat No Itihas One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ
ભારતના ઇતિહાસની ક્વિઝ : 1 – Bharat No Itihas One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

1.  કયો સમ્રાટ ભારતનો નેપોલિયન તરીકે ઓળખાય છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા 2017]
[ A ]  સમુદ્રગુપ્ત
[ B ]  ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય
[ C ]  અશોક
[ D ]  વિક્રમાદિત્ય

સાચો જવાબ : [ A ] સમુદ્રગુપ્ત
2. પહેલાના સમયમાં કોઈ રાજા કે શાસક પોતાના શાસન વિષયક સિદ્ધિઓની વિગતો ધાતુ કે પથ્થર ઉપર કોતરાવતા હતા. આ કોતરેલા લખાણને શું કહેવામાં આવે છે ? [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ 2017]
[ A ]  અભિલેખો
[ B ]  શાસ્ત્રલેખો
[ C ]  ચિત્રલેખો
[ D ]  હસ્તલેખો

સાચો જવાબ : [ A ]  અભિલેખો

3. મહાકવિ ભાસ લિખિત નાટક કયું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત 2017]
[ A ]  કર્ણભાર
[ B ]  રામબાણ
[ C ]  સીતાબાગ
[ D ]  કૃષ્ણકુંજ

સાચો જવાબ : [ A ]  કર્ણભાર

4.  સ્તૂપની ચારે બાજુએ ઊંચા રચેલાં ગોળાકાર રસ્તાને શું કહે છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત 2017]
[ A ]  બોધિ 
[ B ]  મેધિ
[ C ]  લાધિ
[ D ]  જવધિ

સાચો જવાબ : [ B ] મેધિ


5.  બૌદ્ધ ધર્મના પવિત્ર ગ્રંથનું નામ કયું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર 2017]
[ A ]  સારિપુત્ર પ્રકરણ
[ B ]  કલ્પસૂત્ર
[ C ]  ત્રિપિટક 
[ D ]  ભગવદ્ ગીતા

સાચો જવાબ : [ C ]  ત્રિપિટક 

6.  કયા રાજાના ધ્વજમાં વરાહાવતારનનું ચિહ્ન રહેતું હતું ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત 2017]
[ A ]  કીર્તી વર્મા
[ B ]  મંગલેશ
[ C ]  પુલકેશી બીજો
[ D ]  પુલકેશી પહેલો

સાચો જવાબ : [ D ] પુલકેશી પહેલો


7.  નીચેનામાંથી કયા રાજાના રાજ્ય દરબારનું રત્ન કવિ કાલિદાસ હતા ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર 2014]
[ A ]  હર્ષવર્ધન
[ B ]  ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય
[ C ]  અકબર
[ D ]  ચંદ્રગુપ્ત બીજો (વિક્રમાદિત્ય)

સાચો જવાબ : [ D ]  ચંદ્રગુપ્ત બીજો (વિક્રમાદિત્ય)

8. કયો રાજવંશ પ્રાચીનતમ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત 2014]
[ A ]  ગુપ્ત
[ B ]  કુષાણ
[ C ]  મોગલ
[ D ]  મૌર્ય

સાચો જવાબ : [ D ] મૌર્ય


9.  સંસ્કૃત મહાકાવ્ય મેઘદૂત ના સર્જકનું નામ જણાવો. [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર 2015]
[ A ]  કવિ કાલિદાસ
[ B ]  પાણિની
[ C ]  ભવભૂતિ
[ D ]  ભર્તુહરિ

સાચો જવાબ : [ A ] કવિ કાલિદાસ


10.  કુશીનગર અને લુમ્બિની સ્થળ કોની સાથે સંબંધિત છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી સુરત 2015]
[ A ]  મહાવીર
[ B ]  ગૌતમ બુદ્ધ
[ C ]  સત્યેન્દ્રનાથ
[ D ]  રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

સાચો જવાબ : [ B ] ગૌતમ બુદ્ધ

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *