ભારતના ઇતિહાસની ક્વિઝ : 2 – Bharat No Itihas One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ
ભારતના ઇતિહાસની ક્વિઝ : 2 – Bharat No Itihas One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

1. સ્તૂપ એ કયા ધર્મને સંબધિત છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2014]
[ A ]  જૈન 
[ B ]  બૌદ્ધ 
[ C ]  હિન્દુ 
[ D ]  ઇસ્લામ 

સાચો જવાબ : [ B ]  બૌદ્ધ


2. ચાણક્ય કયા શાસકનો મુખ્ય સલાહકાર હતો ? [તલાટી કમ મંત્રી રાજકોટ – 2014]
[ A ]  સ્કંદગુપ્ત 
[ B ]  અશોક 
[ C ]  સમુદ્ર ગુપ્ત 
[ D ]  ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય 

સાચો જવાબ : [ D ]  ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય 


3. કલાના મહાન સર્જક જહાંગીરે પોતાની આત્મકથા કયા નામે લખી હતી ?  [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2014]
[ A ]  મેરી જહાંગીરી 
[ B ]  જહાંગીર કથા 
[ C ]  તુઝુકે જહાંગીરી 
[ D ]  અકબર જહાંગીરી 

સાચો જવાબ : [ C ]  તુઝુકે જહાંગીરી 


4. કઈ મીઠાઇ મુસ્લિમો ભારતમાં લાવ્યા ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2015]
[ A ]  ગુલાબજાંબુ 
[ B ]  ટોપરાપાક 
[ C ]  લાડુ 
[ D ]  જલેબી 

સાચો જવાબ : [ A ]  ગુલાબજાંબુ & [ D ]  જલેબી 


5. કયા યુગ દરમિયાન અજંતાના મોટા ભાગના ગુફા વિહારોની રચના થઈ ? [રેવેન્યૂ તલાટી 2014]
[ A ]  મૌર્યયુગ 
[ B ]  બૌદ્ધયુગ 
[ C ]  ગુપ્તયુગ 
[ D ]  સાતવાહન યુગ 

સાચો જવાબ : [ C ]  ગુપ્તયુગ 


6. અકબર સાથે કયું સ્થળ સંબધિત છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2015]
[ A ]  ફતેહપુર સિક્રી 
[ B ]  કપિલવસ્તુ 
[ C ]  પાવપૂરી 
[ D ]  કટક 

સાચો જવાબ : [ A ]  ફતેહપુર સિક્રી 


7. ભારતના કયા હિન્દુ રાજા ભાલાથી જાણીતા હતા ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2015]
[ A ]  ગાયકવાડ 
[ B ]  મહારાણા પ્રતાપ 
[ C ]  ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ 
[ D ]  પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ 

સાચો જવાબ : [ B ]  મહારાણા પ્રતાપ 


8. પાણીપતનું પહેલું યુદ્ધ કોની વચ્ચે થયું હતું ?  [તલાટી કમ મંત્રી]
[ A ]  શેરશાહ-હુમાયું 
[ B ]  બાબર-ઈબ્રાહીમ લોદી 
[ C ]  બાબર-રાણાસાંગા 
[ D ]  અકબર-હુમાયું 

સાચો જવાબ : [ B ]  બાબર-ઈબ્રાહીમ લોદી 


9. હાલનુ અજમેર પ્રાચીનકાળમાં કયા નામે ઓળખાતું હતું ?  [તલાટી કમ મંત્રી સુરત 2017]
[ A ]  અજયનગર 
[ B ]  અજયદુર્ગ
[ C ]  અજયપુર 
[ D ]   અજયમેરું 

સાચો જવાબ : [ D ]   અજયમેરું 


10. ભારતના કયા રાજા “ડુંગરના ઉંદર” તરીકે જાણીતા છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2015]
[ A ]  છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ 
[ B ]  તાત્યા ટોપે 
[ C ]  મહારાણા પ્રતાપ 
[ D ]  સંભાજી 

સાચો જવાબ : [ A ]  છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ 

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *