36મી નેશનલ ગેમ્સ 2022 – apnugujrat.in

Current affairs with GK
36મી નેશનલ ગેમ્સ 2022 – apnugujrat.in

હાલમાં 36માં નેશનલ ગેમ્સ નું આયોજન ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા કરવામાં આવશે જેનું આયોજન 29 સપ્ટેમ્બર થી લઈને 12 ઓક્ટોબર દરમિયાન યોજાશે. 
36મી નેશનલ ગેમ્સ 2022 : 
➟ આયોજન ગુજરાત રાજ્યના 6 શહેરો અમદાવાદ, ભાવનગર, રાજકોટ, ગાંધીનગર, સુરત અને વડોદરા ખાતે કરવામાં આવશે. 
➟ આ ખેલ મહોત્સવમાં કુલ 36 ઇવેન્ટ યોજાશે. 
➟ આ ખેલનો શુભારંભ ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદ ખાતેથી કર્યો છે. તેમજ નેશનલ ગેમ્સ 2022 મોસ્કોટ સાવજ (સિંહ) રાખવામાં આવ્યું છે. 
➟ નેશનલ ગેમ્સ 2022ની થીમ “એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત” છે. 
➟ નેશનલ ગેમ્સ 2022નું સોન્ગ “ઝુડેગા ઈન્ડિયા, જીતેગા ઈન્ડિયા”. 
➟ આ અગાઉ 2015માં નેશનલ ગેમ્સ નું આયોજન કેરળમાં કરવામાં આવ્યું હતું. 
www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *