ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 3 – Gujarati Sahitya One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 3 – Gujarati Sahitya One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]


1. “ગુજરાતી સાહિત્ય સભા” ની રચના કોણે કરી હતી ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત-2041]
[ A ]  ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી 
[ B ]  રણજિતરામ મહેતા 
[ C ]  એલેક્ઝાન્ડર ફાર્બસ 
[ D ]  દલપતરામ 

સાચો જવાબ :  [ B ]  રણજિતરામ મહેતા 


2. ગુજરાતી પ્રથમ મહાનવલ “સરસ્વતીચંદ્ર” કોના દ્વારા રચવામાં આવેલી હતી ?  [તલાટી કમ મંત્રી સુરત-2014]
[ A ]  દલપતરામ 
[ B ]  નંદશંકર મહેતા 
[ C ]  ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી 
[ D ]  કવી નર્મદ 

સાચો જવાબ : [ C ]  ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી 


3. સાહિત્ય દિવાકર તેમજ અર્વાચીન ગુજરતી સાહિત્યના કર્ણ તરીકે કયા સાહિત્યકારને ઓળખવામાં આવે છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી સુરત-2015]
[ A ]  ગુણવંતશાહ 
[ B ]  રઘુવીર ચૌધરી 
[ C ]  પન્નાલાલ પટેલ 
[ D ]  નરસિંહરાવ દિવેટિયા 

સાચો જવાબ : [ D ]  નરસિંહરાવ દિવેટિયા 


4. “રસહિન ધાર થૈ છે, દયાહીન થયો નૃપ: નહીં તો ના બને આવું, કહી મોટા ફરી રડી.” – પંક્તિ કલાપીના કયા કાવ્યમાંથી લેવામાં આવી છે ? [તલાટી કમ મંત્રી]
[ A ]  એના એ ગામડા 
[ B ]  ક્રદય ત્રિપુટી 
[ C ]  ગ્રામમાતા 
[ D ]  એક ઘા 

સાચો જવાબ : [ C ]  ગ્રામમાતા 


5. “સૌદર્ય પામતા પહેલાં સુંદર બનવું પડે” – પંક્તિ કયા કવિની છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2015]
[ A ]  કલાપી 
[ B ]  નીરંજન ભગત 
[ C ]  મીરાંબાઈ 
[ D ]  ઉમાશંકર જોશી 

સાચો જવાબ : [ A ]  કલાપી 


6. “ભદ્રંભદ્ર” નવલકથાના સર્જક કોણ છે  [તલાટી કમ મંત્રી]
[ A ]  રમણભાઈ નીલકંઠ 
[ B ]  બકુલ ત્રિપાઠી 
[ C ]  વિનોદ ત્રિપાઠી 
[ D ]  જ્યોતીન્દ્ર દવે 

સાચો જવાબ : [ A ]  રમણભાઈ નીલકંઠ 


7. “કલાપી” નું પૂરું નામ જણાવો. [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017]
[ A ]  સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ 
[ B ]  સમરસિંહ ગોહેલ 
[ C ]  તખતસિંહ પરમાર 
[ D ]  આપેલ એકપણ નહીં 

સાચો જવાબ : [ A ]  સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ 


8. સમર્થ હાસ્યકાર તરીકે કયા સાહિત્યકારોને ઓળખવામાં આવે છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત-2015]
[ A ]  કનૈયાલાલ મુનશી 
[ B ]  ચુનીલાલ મડિયા 
[ C ]  રમલલાલ નીલકંઠ 
[ D ]  બળવંતરાય ઠાકોર 

સાચો જવાબ : [ C ]  રમલલાલ નીલકંઠ 


9. “અતિજ્ઞાન” ના રચયિતા કવિ કાન્ત છે, આ “અતિજ્ઞાન” શું છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2014]
[ A ]  મહાકાવ્ય 
[ B ]  નાટક 
[ C ]  ખંડકાવ્ય 
[ D ]  કરુણ પ્રશસ્તિ 

સાચો જવાબ : [ C ]  ખંડકાવ્ય 


10. “જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત” આ કોની પંક્તિ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015]
[ A ]  નર્મદ 
[ B ]  ઉમાશંકર જોશી 
[ C ]  બોટાદકર 
[ D ]  ખબરદાર 

સાચો જવાબ : [ D ]  ખબરદાર 

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *