ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 5 – Gujarati Sahitya One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]

Talati MCQ

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 5 – Gujarati Sahitya One Liner MCQ [તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો]


1.  કસુંબીનો રંગ ઝવેરચંદ મેઘાણીની કઈ કૃતિમાંથી લેવામાં આવ્યું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2015]
[ A ]  યુગવંદના 
[ B ]  સોરઠ સંતવાણી 
[ C ]  સિંધૂડો 
[ D ]  માણસાઈ ના દીવા  

સાચો જવાબ : [ A ]  યુગવંદના 


2.  ‘પાટણની પ્રભુતા’ ઔતિહાસિક નવલકથા સર્જકનું નામ આપો ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર -2015]
[ A ]  કનૈયાલાલ મુનશી 
[ B ]  ર.વ. દેસાઇ   
[ C ]  મનુભાઈ પંચોલી 
[ D ]  ઝવેરચંદ મેઘાણી 

સાચો જવાબ : [ A ]  કનૈયાલાલ મુનશી 


3.  ગુજરાતનો નાથ અને પાટણની પ્રભુતા કયા સાહિત્યકારની કૃતિઓ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2015]
[ A ]  પન્નાલાલ પટેલ 
[ B ]  કનૈયાલાલ મુનશી 
[ C ]  રામનારાયણ પાઠક 
[ D ]  આનંદશંકર ધ્રુવ  

સાચો જવાબ : [ B ]  કનૈયાલાલ મુનશી 


4.   ‘કસુંબીનો રંગ’ – કાવ્ય કયા કવિનું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર – 2017 ]
[ A ]  બાલમુકુન્દ દવે 
[ B ]  ઉમાશંકર 
[ C ]  ઝવેરચંદ મેઘાણી 
[ D ]  સ્નેહરશ્મિ 

સાચો જવાબ : [ C ]  ઝવેરચંદ મેઘાણી 


5.  લોકસાહિત્યમાં સૌથી વધુ કાર્ય કરનાર સાહિત્યકાર કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2015]
[ A ]  વિનોબા ભાવે 
[ B ]  ઝવેરચંદ મેઘાણી 
[ C ]  ગાંધીજી 
[ D ]  કિશોરલાલ મશરૂવાળા 

સાચો જવાબ : [ B ]  ઝવેરચંદ મેઘાણી 


6.  નીચેનમાંથી કોણ હાસ્ય ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા નથી ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2015]
[ A ]  તારક મહેતા 
[ B ]  મધુસૂદન પારેખ 
[ C ]  કનૈયાલાલ મુનશી 
[ D ]  ચીનુભાઈ પટવા 

સાચો જવાબ : [ C ]  કનૈયાલાલ મુનશી 

7.  ગાંધીજીએ ઝવેરચંદ મેઘાણીને કયું બિરુદ આપ્યું હતું ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા – 2017]
[ A ]  અગ્નિકુંડનું ગુલાબ 
[ B ]  રાષ્ટ્રીય  શાયર 
[ C ]  સવાઇ ગુજરાતી 
[ D ]  રાષ્ટ્રીય  કવિ 

સાચો જવાબ : [ B ]  રાષ્ટ્રીય  શાયર 


8.  મુંબઈ રાજયમાં પ્રધાનપદે રહેનાર સાહિત્યકારનું નામ જણાવો [તલાટી કમ મંત્રી સુરત – 2015]
[ A ]  નવલરામ પંડયા 
[ B ]  કનૈયાલાલ મુનશી 
[ C ]  બળવંતરાય ઠાકોર 
[ D ]  ઇચ્છરામ દેસાઇ 

સાચો જવાબ : [ B ]  કનૈયાલાલ મુનશી 


9.  ઝવેરચંદ મેધણીનું પુસ્તક કયું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર – 2015]
[ A ]  ધ્વનિ 
[ B ]  ઉષા-સંધ્યા 
[ C ]  યુગવંદના 
[ D ]  યાત્રા 

સાચો જવાબ : [ C ]  યુગવંદના 


10.  ઈ.સ. 1922 માં ગુજરાત માસિકનો પ્રારંભ કોણે કર્યો હતો ? [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ – 2017]
[ A ]  સુરેશ જોશી 
[ B ]  રા.વી. પાઠક 
[ C ]  ગાંધીજી 
[ D ]  કનૈયાલાલ મુનશી 

સાચો જવાબ : [ D ]  કનૈયાલાલ મુનશી 

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *