ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 12 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

Talati MCQ

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 12 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 12 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

1. જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મેળવનાર પ્રથમ મહિલા સાહિત્યકાર કોણ હતા ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017]

[ A ]  એસથીર ડેવિડ 
[ B ]  અમૃતા શેરગિલ 
[ C ]  અમૃતા પ્રીતમ 
[ D ]  આશાપુર્ણા દેવી 

સાચો જવાબ : [ D ]  આશાપુર્ણા દેવી  


2. કુન્દનિકા કાપડિયા દ્વારા કઈ કૃતિ રચવામાં આવી છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત-2014]

[ A ]  સમૂળી ક્રાંતિ 
[ B ]  સાત પગલાં આકાશમાં 
[ C ]  અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ 
[ D ]  દક્ષિણાયાન

સાચો જવાબ : [ B ]  સાત પગલાં આકાશમાં 


3. દિનકરરાય વૈધનું ઉપનામ શું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ-2017]

[ A ]  ઈર્શાદ 
[ B ]  મીનપિયાસી 
[ C ]  દ્વિરેફ 
[ D ]  ઘનશ્યામ 

સાચો જવાબ : [ B ]  મીનપિયાસી  


4. વ્યવસાયે પ્રવાસી તરીકે ઓળખ પામેલ મહિલા સાહિત્યકારનું નામ જણાવો. [તલાટી કમ મંત્રી સુરત-2015]

[ A ]  પ્રીતિસેન ગુપ્તા 
[ B ]  લતા હીરાણી 
[ C ]  વિનોદીની નીલકંઠ 
[ D ]  પન્ના નાયક 

સાચો જવાબ : [ A ]  પ્રીતિસેન ગુપ્તા 


5. ‘સોરઠનો શણગાર’ લેખમાળાના સર્જક કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા-2017]

[ A ]  નાનાભાઇ ભટ્ટ 
[ B ]  ઝવેરચંદ મેઘાણી 
[ C ]  શાહબુદ્દીન રાઠોડ 
[ D ]  ભાણાભાઈ ગીડા 

સાચો જવાબ : [ D ]  ભાણાભાઈ ગીડા 


6. ‘અંધારી અમાસના દિવા’ ના લેખક કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ 2017]

[ A ]  સાંકળચંદ પટેલ 
[ B ]  યશવંત મહેતા 
[ C ]  શ્રધ્ધા ત્રિવેદી 
[ D ]  ફિલિપ કલાર્ક  

સાચો જવાબ : [ A ]  સાંકળચંદ પટેલ


7. કોનું વતન રાજકોટ જિલ્લાનું વાંકાનેર ગામ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સુરત-2017]

[ A ]  ઇસ્માઈભાઈ નાગોરી 
[ B ]  દુલાભાયા કાગ 
[ C ]  જલન માતરી 
[ D ]  અંકિત ત્રિવેદી 

સાચો જવાબ : [ A ]  ઇસ્માઈભાઈ નાગોરી 


8. ‘અંગન પંખ’ ના લેખક કોણ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ-2015]

[ A ]  બકુલ દવે 
[ B ]  યશોધરા મહેતા 
[ C ]  હરેશ ધોળકિયા 
[ D ]  યશવંત મહેતા 

સાચો જવાબ : [ C ]  હરેશ ધોળકિયા 


9. નીચેનામાંથી કયા કવિએ ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી નથી ? [તલાટી કમ મંત્રી પંચમહાલ-2017]

[ A ]  માધવ રામાનુજ 
[ B ]  રાજેન્દ્ર શાહ 
[ C ]  ઉશનસ 
[ D ]  સ્નેહરશ્મિ 

સાચો જવાબ : [ A ]  માધવ રામાનુજ


10. ‘અખબાર’ શબ્દ મૂળ કઈ ભાષાનો શબ્દ છે ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા-2017]

[ A ]  સંસ્કૃત 
[ B ]  અરબી 
[ C ]  ઉર્દૂ 
[ D ]  હિંદી 

સાચો જવાબ : [ B ]  અરબી 

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *