ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 14 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

Talati MCQ

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 14 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્વિઝ : 14 | Gujarati Sahitya One Liner MCQ | તલાટીની પરીક્ષામાં પુછાયેલા પ્રશ્નો

1.  કવિ ઉમાશંકર જોશીને કયા વર્ષમાં ‘જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર’ મળ્યો હતો ? [તલાટી કમ મંત્રી સાબરકાંઠા – 2017]

[ A ]  1978 
[ B ]  1939 
[ C ]  1967 
[ D ]  1988 

સાચો જવાબ : [ C ]  1967  


2. ગુજરાત સાહિત્ય સભા દ્વારા કયો પુરસ્કાર અપાય છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015]

[ A ]  રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક 
[ B ]  પ્રેમાનંદ ચંદ્રક 
[ C ]  જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ 
[ D ]  નર્મદ ચંદ્રક 

સાચો જવાબ : [ A ]  રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક 


3. નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015]

[ A ]  ધરતીનું લૂણ – સ્વામી આનંદ 
[ B ]  ઘમ્મર વલોણું – ઝવેરચંદ મેઘાણી 
[ C ]  કુરુક્ષેત્ર – મનુભાઈ પંચોલી 
[ D ]  હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી – આનંદશંકર ધ્રુવ 

સાચો જવાબ : [ B ]  ઘમ્મર વલોણું – ઝવેરચંદ મેઘાણી


4. નીચેનમાંથી કઈ જોડ સાચી નથી ? [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2015]

[ A ]  છપ્પા – અખો 
[ B ]  પ્રભાતિયા – નરસિંહ મહેતા 
[ C ]  ગરબી – દયારામ 
[ D ]  ભજન – તુલસીદાસ 

સાચો જવાબ : [ D ]  ભજન – તુલસીદાસ


5. પાત્ર અને કૃતિ અંગેનું કયું જોડકું ખોટું છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015]

[ A ]  જાલકા, લીલાવતી : રાઈનો પર્વત 
[ B ]  રામજી ભા, રૂખી : દરિયાલાલ 
[ C ]  ગોબર, સંતુ : સંતુ રંગીલી 
[ D ]  કાનજી , જીવી : મળેલા જીવ 

સાચો જવાબ : [ C ]  ગોબર, સંતુ : સંતુ રંગીલી 


6. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું મુખપત્ર કયું છે ? [તલાટી કમ મંત્રી જામનગર-2017]

[ A ] બુદ્ધિપ્રકાશ 
[ B ]  શબ્દ સૃષ્ટિ  
[ C ]  પરબ 
[ D ]  કુમાર 

સાચો જવાબ : [ B ]  શબ્દ સૃષ્ટિ 


7. જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મેળવનાર પ્રથમ સાહિત્યકાર કોણ હતા ? [તલાટી કમ મંત્રી રાજકોટ-2014]

[ A ]  આશાપુર્ણા દેવી 
[ B ]  ઉમાશંકર જોશી 
[ C ]  જી. શંકર કુરૂપ 
[ D ]  વિષ્ણુ ડે 

સાચો જવાબ : [ C ]  જી. શંકર કુરૂપ 
નોંધ : જો ગુજરાતનું કહ્યું હો તો જવાબ ઉમાશંકર જોશી આવશે. 


8. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા પ્રકાશિત ‘પરબ’ ક્યારે પ્રકાશિત થાય છે ? [તલાટી કમ મંત્રી ભાવનગર-2015]

[ A ]  દર બે મહિને 
[ B ]  દર પખવાડીએ 
[ C ]  દર મહિને 
[ D ]  દર અઠવાડિયે 

સાચો જવાબ : [ C ]  દર મહિને


9. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના અધ્યક્ષ કોણ છે ?  [તલાટી કમ મંત્રી ગાંધીનગર-2015]

[ A ]  ડો. કુમારપાળ દેસાઇ 
[ B ]  ભાગ્યેશભાઈ જહાં 
[ C ]  હરિકૃષ્ણભાઈ પાઠક 
[ D ]  કિશોરભાઇ મકવાણા 

સાચો જવાબ : [ B ]  ભાગ્યેશભાઈ જહાં 
નોંધ : હાલના વિષ્ણુ પંડયા છે. 


10.   ગુજરાતના સૌથી જૂની સાહિત્યિક સંસ્થા કઈ છે?[તલાટી કમ મંત્રીભાવનગર -2015 ]

[ A ]  બુદ્ધિવર્ધક સભા 
[ B ]  જ્ઞાનપ્રસારક સભા 
[ C ]  ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી 
[ D ]  ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી 

સાચો જવાબ : [ D ]  ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી 

www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly. – Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *